Oddychujúci cestovateľský projekt, v ktorom som maľovala prevažne na steny a plátna som prekopala tak, aby som nemusela využívať nový materiál, ale rovnako ako v projekte Deal With Nature využívala už existujúce veci. V tomto projekte som spojila lásku k cestovaniu, tvorbe a prírode s citom pre pekný interiér a staré veci. Moja idea je vytvárať rôzne bytové doplnky (obrazy/maľby/kusy nábytku a doplnkov) formou upcyklovania, teda využívania odpadu a starých nepotrebných vecí. Tieto vychytávky budú mať vždy cestovateľský alebo dobrodružný motív a vo vašom interiéri vám budú pripomínať pozbierané zážitky z ciest. Nechajte sa unášať neobmedzenými možnosťami, ktoré prináša upcycling a tvorba ako taká. 🙂

 

In the original travel project, I used to paint on walls and canvas. I changed the old concept and adapted the roots as same as in the project Deal with nature. And that is – using existing materials instead of the new ones (using ecological paint when painting the walls). In the Traveler at home project I combine the love of traveling, creating and nature with a sense for a nice interior and old things. My idea is based on creating various home accessories (pictures, paintings, pieces of furniture and other accessories) in the form of upcycling which means using the waste, unnecessary or forgotten things. Each piece created within the project Traveler at home will always have a traveling or adventurous motive and will remind you of all of your experiences you collected while traveling. Let yourself be carried away by the unlimited possibilities that upcycling and its creation brings.