Zdroje informácií v diári deal with nature 2022

9 novembra / 2021

Diár Deal With Nature 2022 je o šetrnosti, udržateľnosti a lepšom vzťahu človeka k prírode. Všetky informácie v ňom majú svoj zdroj. Netlačili sme ich. Využili sme vymoženosti doby a šikovný QR kód, ktorý je umiestnený na zadných stránkach diára a prehodí ťa na tento zoznam. Ušetrili sme papier i prebytočnú váhu diára, ktorý nosíš so sebou dennodenne.

 

[1] G. Wilson-Powell, Žijeme zodpovedne?, Barecz & conrad books, 2020, s. 70,  ISBN: 978-80-97345-95-2

(JANUÁR)

[2] L. Lovaš, R. Čopková, Dodržiavanie predsavzatí a zdôvodňovanie ich porušovania, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2016, s. 53-54, https://psychkont.osu.cz/fulltext/2016/Lovas-copkova_2016_1.pdf

[3] J. Clear, Atómové návyky, Tatran, 2019, s. 25, ISBN: 978-80-22209-99-1

[4] J. Clear, 3 Simple Things You Can Do Right Now to Build Better Habits, James Clear, https://jamesclear.com/good-habits?fbclid=IwAR1O5FdX6PoIXmtoZna9J_EDXj459fnZvus-WcvAGEgfSmlvDUnSEPVtvYk

[5] A History of the Plastic Straw, 4ocean, 2019, https://www.4ocean.com/blogs/blog/a-history-of-the-plastic-straw

[6] S. Oberpriller, EU bans 10 most common single-use plastic items found on beaches, Euro News, 2021, https://www.euronews.com/green/2021/07/05/eu-bans-10-most-common-single-use-plastic-items-found-on-beaches

[7] S. Oberpriller, EU bans 10 most common single-use plastic items found on beaches, Euro News, 2021, https://www.euronews.com/green/2021/07/05/eu-bans-10-most-common-single-use-plastic-items-found-on-beaches

[8] Basic information about history of apples, Sadovo, 2021, https://sadovo.sk/

[9] A. Uherková, Na Slovensku sa v minulosti pestovalo 300 odrôd jabloní. Dnes v obchodoch nájdeme odrôd len pár a pestrosť tak zaniká., Čierna labuť, 2018, https://ciernalabut.sk/6104/na-slovensku-sa-v-minulosti-pestovalo-300-druhov-jabloni-dnes-v-obchodoch-najdeme-ovocnych-druhov-len-par-a-pestrost-tak-zanika-hovori-odbornik-stare-odrody/?fbclid=IwAR1rxWebv77-m-DJRpCD4q1N2nOQLKdANYlkVSQDMR_xE2RytSsfBI6Cjjk

[10] M. Greger, Ako nezomrieť, Noxi, 2018, s. 60, ISBN: 978-80-81114-92-2 

[11] G. Wilson-Powell, Žijeme zodpovedne?, Barecz & conrad books, 2020, s. 46 a 47, ISBN: 978-80-97345-95-2

[12] E. Duffy, Aussies wasted over $400 million in unwanted Christmas gifts last year, Savings, 2019, https://www.savings.com.au/credit-cards/aussies-wasted-over-400-million-in-unwanted-christmas-gifts-last-year

[13] J. Rosen, The Science of Climate Change Explained: Facts, Evidence and Proof, The New York Times, 2021, https://www.nytimes.com/article/climate-change-global-warming-faq.html

[14] Parížska dohoda, Eur-lex, Úradný vestník Európskej únie, 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)

[15] J. Cook et al., Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming, IOP Science, 2016, s. 1, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002/pdf

[16] D. Hall, Climate explained: why some people still think climate change isn’t real, The Conversation, 2019, https://theconversation.com/climate-explained-why-some-people-still-think-climate-change-isnt-real-124763

[17] Starting the conversation – five tips on how to talk to climate deniers in your family, The Climate Reality Project, 2021, https://www.climaterealityproject.org/blog/starting-conversation-five-tips-how-talk-climate-deniers-your-family

[18] Penguin facts – 9 fascinating things you might not know, Greenpeace UK, 2021, https://www.greenpeace.org.uk/news/penguin-facts/

[19] L. Langley, How penguins show their smarts, National Geographic, 2019, https://www.nationalgeographic.com/animals/article/penguin-intelligence-in-hunting-and-navigation

[20] H. Scales, As ice melts, emperor penguins march toward extinction, National Geographic Magazine, 2020, https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/as-ice-melts-emperor-penguins-march-toward-extinction-feature

[21] Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, Ministerstvo životného prostredia SR, 2015, s. 7, https://www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/rezortna-koncepcia-evvao.pdf

[22] Basic information about environmental education, Environment People Law, 2020, http://epl.org.ua/en/events/vsesvitnij-den-ekologichnoyi-osvity-2020-01-26/

[23] Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, Ministerstvo životného prostredia SR, 2015, s. 8 a 17, https://www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/rezortna-koncepcia-evvao.pdf

[24] National Geographic Society founded, History, 2009, https://www.history.com/this-day-in-history/national-geographic-society-founded

[25] National Geographic Magazine, Britannica, https://www.britannica.com/topic/National-Geographic-Magazine

[26] National Geographic Society founded, History, 2009, https://www.history.com/this-day-in-history/national-geographic-society-founded

[27] A. Ty, National Lego Day 2021: 12 Fascinating Facts About The Colorful Brick Toys, IB Times, 2021, https://www.ibtimes.com/national-lego-day-2021-12-fascinating-facts-about-colorful-brick-toys-3132471

[28] The LEGO Group – a short presentation, Lego, 2020, s. 18, https://www.lego.com/cdn/cs/aboutus/assets/blt2278c7a21e58e900/LEGOCompanyProfile_2020.pdf

[29] LEGO Bricks Could Linger in the Ocean for 1,300 Years, Yale Environment 360, 2020, https://e360.yale.edu/digest/lego-bricks-could-linger-in-the-ocean-for-1-300-years-study-finds

[30] A. Peters, Lego just figured out how to build its specialized bricks out of recycled plastic, Fast Company, 2021, https://www.fastcompany.com/90648739/lego-just-found-a-way-to-build-its-specialized-bricks-out-of-recycled-plastic

[31] Mattel Announces Goal to Achieve 100 % Recycled, Recyclable or Bio-based Plastic Materials in All Products and Packaging By 2030, Mattel, 2019, https://corporate.mattel.com/news/mattel-announces-goal-to-achieve-100-recycled-recyclable-or-bio-based-plastic-materials-in-all-products-and-packaging-by-2030

(FEBRUÁR)

[32] Basic information about palm oil issue, Palm Oil Watch, 2019, s. 2, http://www.palmoilwatch.net/docs/Basics.pdf

[33] K. Hartmann, Zelené klamstvo: Záchrana sveta ako výnosný obchodný model, Premedia, 2020, s. 70, ISBN: 978-80-81598-15-9

[34] E. Meijaard, T. M. Brooks, K. M. Carlson et al., The environmental impacts of palm oil in context, Nature, 2020, s. 1418, https://www.nature.com/articles/s41477-020-00813-w

[35] B. Maloney et al., Special Issue: Wetlands, Explorer Magazine, 2020, s. 3 a 4., ISSN: 1541-3357, https://explorer-mag.nationalgeographic.org/pioneer_may_2020/special_issue_wetlands 

[36] Čo je Natura 2000 a čo je mokraď, Štátna ochrana prírody SR, s. 1, http://www.sopsr.sk/files/metodicke_listy_Mokrade_na_Slovensku.pdf

[37] V. Šefferová Stanová, Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov, Štátna ochrana prírody SR, 2015, s. 14, ISBN: 978-80-89310-93-7, http://www.sopsr.sk/files/MM_mokrade_web.pdf

[38] C. Newport, Digitálny minimalizmus, Lindeni, 2019, s. 44, ISBN: 978-80-56613-41-2

[39] K. Niinimäki, G. Peters, H. Dahlbo et al., The environmental price of fast fashion, Nature Reviews Earth & Environment, 2020, s. 189, ISSN: 2662-138X, https://www.researchgate.net/publication/340635670_The_environmental_price_of_fast_fashion 

[40] Odporúčania pre zodpovedné podnikanie: Od bezodpadovej k CO2 neutrálnej kancelárii, Business Leaders Forum, 2019, s. 1, https://www.nadaciapontis.sk/wp-content/uploads/2019/05/Odporucania_BLF_Od_bezodpadovej_k_CO_neutralnej_kancelarii.pdf

[41] History of Commercial Radio, FCC, 2020, https://www.fcc.gov/media/radio/history-of-commercial-radio

[42] World Radio Day, Unesco, 2021, https://en.unesco.org/commemorations/worldradioday

[43] Floristry and Floriculture Industry Statistics & Trends, Petal Republic, 2021, https://www.petalrepublic.com/floristry-and-floriculture-statistics/

[44] D. Workman, Flower Bouquet Exports by Country, World’s Top Exports, 2020, http://www.worldstopexports.com/flower-bouquet-exports-country/

[45] Environmental Impacts of the Cut-flower Industry, 1 News, 2020, https://www.1news.info/australian-news/environmental-impacts-of-the-cut-flower-industry-769321

[46] J. Erickson, Fighting climate change at the sink: A guide to greener dishwashing, University of Michigan News, 2020, https://news.umich.edu/fighting-climate-change-at-the-sink-a-guide-to-greener-dishwashing/

[47] Polar Bear, WWF, 2016, s. 2, http://assets.worldwildlife.org/publications/835/files/original/WWF_Polar_Bear_climate_assessment_web.pdf?1479741876&_ga=2.238696962.32139878.1614418400-284704027.1603079592 

[48] H. Fountain, Global Warming Is Driving Polar Bears Toward Extinction, The New York Times, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/20/climate/polar-bear-extinction.html

[49] Ch. Nunez, Invasive species, National Geographic, 2019, https://www.nationalgeographic.com/environment/article/invasive-species

[50] Nepôvodné a invázne druhy, Ministerstvo životného prostredia SR, https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/nepovodne-invazne-druhy/

[51] Basic information about invasive species, National Invasive Species Awareness Week, 2021, https://www.nisaw.org/

(MAREC) 

[52] Nature’s Dangerous Decline „Unprecedented“; Species Extinction Rates „Accelerating“, IPBES, 2019, https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

[53] M. Zavacká, Dve tváre sviatku žien, História revue, 2004, http://www.historiarevue.sk/index.php?id=2004zavacka1112

[54] S. D. Dibaba, The right to safety and health of workers in floriculture industry: The case of floriculture industry in and around Batu/Ziway (Ethiopia), International Journal of Law, 2020, s. 189, ISSN: 2455-2194, https://www.researchgate.net/publication/339296621_The_right_to_safety_and_health_of_workers_in_floriculture_industry_The_case_of_floriculture_industry_in_and_around_BatuZiway_Ethiopia

[55] M. Ľuptáková, I. Maleš, P. Csefalvayová, Textilný a odevný priemysel: problémy a riešenia, Platforma rozvojových organizácií – Ambrela v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, 2020, s. 16, ISBN: 978-80-97365-01-1, https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2020/07/INCIEN_Ambrela_Textil_2020.pdf

[56] S. Raghavan, S. Chatterjee, Child labor and slavery in the chocolate industry, Food is power, https://foodispower.org/human-labor-slavery/slavery-chocolate/

[57] J. D. Dunne, D. Goleman, Ekologie, etika a změna klimatu, Vyšehrad, 2020, s. 19, ISBN: 978-80-76012-54-7

[58] K. Mechkin, K. Podgorska, Z. Babiński et al., Dam and reservoir removal projects: a mix of social-ecological trends and cost-cutting attitudes, Nature, 2020, https://www.nature.com/articles/s41598-020-76158-3

[59] N. Anul et al., Positive and negative impacts of dams on the environment, Credit Valley Conservation, 2011, s. 762 a 763, https://cvc.ca/wp-content/uploads/2011/02/60.pdf

[60] I. Maleš, D. Lorencová, K. Bednáriková, Analýza odpadového hospodárstva v ôsmich najväčších mestách Slovenska, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, 2020, s. 3, ISBN: 978-80-89149-88-9, https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2020/11/analyza-odpad-hosp-2020-final.pdf

[61] L. Dakskobler, From no recycling to zero waste: how Ljubljana rethought its rubbish, The Guardian, 2019, https://www.theguardian.com/cities/2019/may/23/zero-recycling-to-zero-waste-how-ljubljana-rethought-its-rubbish

[62] Ch. Krekel, G. MacKerron, How Environmental Quality Affects Our Happiness, Happiness Report, 2020, s. 98, https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2020/WHR20_Ch5.pdf

[63] J. Valent, J. Vingárik, Ako sa Mária Terézia rozhodla zachrániť uhorské lesy, Podcast denníka SME, 2020, https://www.podbean.com/media/share/dir-ckq8t-c1694da?utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share

[64] Forests and climate change, International Union for Conservation of Nature, 2021, https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/forests-and-climate-change

[65] F. Matt et al., Explained – World´s Water Crisis, YouTube, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=C65iqOSCZOY

[66] „Groundwater: Making the Invisible Visible“ the theme of World Water Day 2022, IGRAC, 2019, https://www.un-igrac.org/news/groundwater-making-invisible-visible-theme-world-water-day-2022

[67] A. Klimková, Kompetencie pre udržateľnosť ako cesta k spravodlivej, starostlivej a udržateľnej spoločnosti, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, s. 121, ISSN: 1339-8725, https://www.upjs.sk/public/media/15903/Klimkova.pdf

(APRÍL) 

[68] Ministerstvo životného prostredia SR, Medzinárodný deň vtáctva pripomína problém s narastajúcou stratou biodiverzity, TASR, 2021, https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20210401TBB00414

[69] T. Grim, Správanie vtákov, SOS/BirdLife Slovensko, 2014, s. 110-112, ISBN: 978-80-89526-13-0, https://www.researchgate.net/publication/278672224_Spravanie_vtakov_Bird_behaviour

[70] T. Guštafíková, A. Kostúriková, Z. Lieskovská, Obehové hospodárstvo Budúcnosť rozvoja Slovenska, Ministerstvo životného prostredia SR/ Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 8-10, ISBN: 978-80-8213-001-3, https://www.enviroportal.sk/uploads/report/9202.pdf

[71] World Health Day, WHO, 2021, https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day

[72] M. Greger, Ako nezomrieť, Noxi, 2018, s. 20, ISBN: 978-80-81114-92-2 

[73] Changing What We Eat Could Offset Years of Climate-Warming Emissions, NYU, 2020, https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2020/september/changing-what-we-eat-could-offset-years-of-climate-warming-emiss.html#:~:text=Changing%20What%20We%20Eat%20Could%20Offset%20Years%20of%20Climate%2DWarming%20Emissions,-Sep%207%2C%202020&text=Plant%20protein%20foods%20can%20provide,according%20to%20a%20new%20study.

[74] A. Trebilcock, The Rana Plaza disaster seven years on: Transnational experiments and perhaps a new treaty?, International Labour Review, 2020, s. 546, ISSN: 1564-913X, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ilr.12183

[75] K. Hartmann, Zelené klamstvo: Záchrana sveta ako výnosný obchodný model, Premedia, 2020, s. 54, ISBN: 978-80-81598-15-9

[76] The Fashion Transparency Index 2020, Fashion Revolution, 2020, https://www.fashionrevolution.org/about/transparency/

[77] Space debris by the numbers, ESA, 2021, https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers

[78] M. Wei-Haas, Space junk is a huge problem – and it’s only getting bigger, National Geographic, 2019, https://www.nationalgeographic.com/science/article/space-junk

[79] M. Starr, Earth’s Space Debris Problem Is Getting Worse and there’s an Explosive Component, Science Alert, 2020, https://www.sciencealert.com/the-space-debris-problem-is-getting-worse-not-better

[80] Všímate si pôvod vajec? Dôležitý je kód na škrupinke, nie na obale., Národný portál zdravia, 2021, https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2019_04/Vsimate_si_povod_vajec__Dolezity_je_kod_na_skrupinke,_nie_na_obale.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&

[81] L. Dudlák Sidorová, Ľ. Košťál, B. Bilčík, Spôsob chovu sliepok je odrazom spoločnosti. Ako sú na tom Slováci?, Podcast Veda na dosah, 2020, https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/biologia/podcast-sposob-chovu-sliepok-je-odrazom-spolocnosti-ako-su-na-tom-slovaci/

[82] Je čas ukončiť slepačí lockdown a zakázať klietky, Zákaz klietok, 2021, https://www.zakazklietok.sk/

[83] M. Guo, J. Nowakowska-Grunt, V. Gorbanyov et al., Green Technology and Sustainable Development: Assessment and Green Growth Frameworks, Sustainability, 2020, s. 1-2, ISSN: 2071-1050, https://www.mdpi.com/2071-1050/12/16/6571

[84] Innovation and Climate Change, BBVA Open Mind, https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/innovation-and-climate-change/

[85] Selmene, Top 6 Green Innovations With Massive Impact, Eco Mastery Project, 2020, https://www.ecomasteryproject.com/top-6-green-innovations/

[86] A. Bradford, Earth Day: Facts & History, Live Science, 2017, https://www.livescience.com/50556-earth-day-facts-history.html

[87] C. C. Mann, Globally, humans are better off today than on the first Earth Day, National Geographic Magazine, 2020, https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/globally-humans-are-better-off-today-than-on-the-first-earth-day

[88] Animals Used for Experimentation, People for the Ethical Treatment of Animals, https://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/

[89] Alternatives to animal testing, EFSA, https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/alternatives-animal-testing

[90] J. Smith, Can Biotechnology Reduce Animal Testing in Medicine?, LabioTech, 2020, https://www.labiotech.eu/in-depth/animal-testing-bioprinting-organoids/

[91] Malaria, WHO, 2021, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria

[92] J. D. Dunne, D. Goleman, Ekologie, etika a změna klimatu, Vyšehrad, 2020, s. 56-57, ISBN: 978-80-76012-54-7

[93] S. J. Ryan et al., Shifting transmission risk for malaria in Africa with climate change: a framework for planning and intervention, Malaria Journal, 2020, s. 9, ISSN: 1475-2875, https://malariajournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12936-020-03224-6.pdf

[94] M. Budjeryn, Chernobyl: A nuclear accident that changed the course of history. Then came Fukushima., The Bulletin, 2021, https://thebulletin.org/2021/03/chernobyl-a-nuclear-accident-that-changed-the-course-of-history-then-came-fukushima/

[95] Marthe de Ferrer, Chernobyl: Why the nuclear disaster was an accidental environmental success, Euro News, 2020, https://www.euronews.com/living/2020/12/19/chernobyl-why-the-nuclear-disaster-was-an-environmental-success

[96] Y. Cholteeva, Making Chernobyl safe: a timeline, Power Technology, 2020, https://www.power-technology.com/features/making-chernobyl-safe-a-timeline/

[97] O. Berger‑Tal et al., What evidence exists on the efects of anthropogenic noise on acoustic communication in animals?, Environmental Evidence, 2019, s. 2, ISSN: 2047-2382, https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13750-019-0165-3.pdf

[98] Environmental noise in Europe – 2020, European Environment Agency, 2020, s. 6, ISSN: 1977-8449, https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe

(MÁJ) 

[99] Meaning of upcycling in English, Dictionary Cambridge, 2021, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/permaculture

[100] Basic information about permaculture, Enviroportal, https://thepermaculturesociety.org/what-is-permaculture/

[101] Basic information about sun, Enviroportal, https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/361

[102] Ch. Liu, Eco-friendly domov, Via, 2019, s. 20, ISBN: 978-80-75857-41-5

[103] Basic information about solar power, Infinite Energy, https://www.infiniteenergy.com.au/about-solar-power/how-solar-power-works/

[104] Basic information about project – Zelená domácnostiam II., Zelená domácnostiam, https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/

[105] Basic information about European green deal, European Commission, https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_en

[106] Basic information about countries with the lowest and largest ecological footprint, Footprint Network, https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.102154561.154068827.1621570122-1093139810.1621222791#/

[107] Basic information about ecological footprint, Footprint Network, https://www.footprintnetwork.org/

[108] Basic information about footprint and biocapacity of Slovakia, Footprint Network, https://www.footprintnetwork.org/licenses/public-data-package-free/

[109] How many earths or countries do we need?, Overshoot Day, https://www.overshootday.org/how-many-earths-or-countries-do-we-need/

[110] Ch. Liu, Eco-friendly domov, Via, 2019, s. 31, ISBN: 978-80-75857-41-5

[111] Basic information about ecological benefits of bees, Mestské včely, https://mestske-vcely.sk/aktuality/naco-su-nam-vcely/

[112] Prečo ubúda včiel a ostatného opeľujúceho hmyzu?, Európsky parlament, 2019, https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20191129STO67758/preco-ubuda-vciel-a-ostatneho-opelujuceho-hmyzu-infografika

[113] Čo môže každý z nás pre včely urobiť?, Mestské včely, https://mestske-vcely.sk/aktuality/co-moze-kazdy-z-nas-pre-vcely-urobit/

[114] Ohrozené druhy v Európe, Európsky parlament, 2020, https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200519STO79424/ohrozene-druhy-v-europe-fakty-a-cisla-infografika

[115] 5 Reasons Why Biodiversity Matters, Eco Watch, 2020, https://www.ecowatch.com/why-biodiversity-matters-2646065739.html

[116] Basic information about european day of parks, Europarc federation, 2020, https://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/

[117] F. Miháľ, Európsky deň národných parkov: naše prírodné bohatstvo, Štátna ochrana prírody SR, 2019, http://www.sopsr.sk/web/?cl=20499 

[118] Basic information about protected nature areas of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody SR, http://www.sopsr.sk/web/?cl=114

[119] N. Millington, S. Scheba, Day zero and the infrastructures of climate change, International journal of urban and regional research, s. 116-117, ISSN:1468-2427, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-2427.12899

[120] D. T. Tucker, In a warming world, Cape Town’s Day Zero drought won’t be an anomaly, Stanford News, 2020, https://news.stanford.edu/2020/11/09/cape-towns-day-zero-drought-sign-things-come/

[121] Why the 28th of May?, Menstrual Hygiene Day, https://menstrualhygieneday.org/about/faq/

[122] Basic information about menstrual hygiene day, Menstrual Hygiene Day, https://menstrualhygieneday.org/about/about-mhday/

[123] A. Borunda, How tampons and pads became so unsustainable, National Geographic, 2019, https://www.nationalgeographic.com/environment/article/how-tampons-pads-became-unsustainable-story-of-plastic

[124] T. Root, Cigarette butts are toxic plastic pollution. Should they be banned?, National Geographic, 2019, https://www.nationalgeographic.com/environment/article/cigarettes-story-of-plastic

[125] Tobacco and its environmental impact, WHO, 2017, s. 4-5 a 8-9, ISBN: 978-92-4-151249-7, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf?sequence=1

[126] R. Davies, BAT and Imperial tobacco firms profited from child labour, law firm alleges, The Guardian, 2020, https://www.theguardian.com/business/2020/dec/18/bat-imperial-tobacco-firms-child-labour-law-firm-alleges

[127] Y. H. Hendlin , S. A. Bialous, The environmental externalities of tobacco manufacturing: A review of tobacco industry reporting, Springer, 2019, s. 21 a 30, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13280-019-01148-3.pdf

[128] M. Greger, Ako nezomrieť, Noxi, 2018, s. 46, ISBN: 978-80-81114-92-2 

(JÚN) 

[129] Climate crisis – 710 million children live in countries at high risk, Save the Children, 2021, https://www.savethechildren.net/news/climate-crisis-710-million-children-live-countries-high-risk

[130] B. Mareková, Z. Pauliniová, Ulice, ktoré sú tu pre ľudí. Ako vie mestské plánovanie zlepšiť naše životy?, Podcast denníka SME, 2021, https://www.podbean.com/media/share/dir-cvg9c-f1764b8?utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share

[131] S. Stott, How green is cycling? Riding, walking, ebikes and driving ranked, Bike Radar, 2020, https://www.bikeradar.com/features/long-reads/cycling-environmental-impact/

[132] Basic information about World Environment Day, Unesco, 2021, https://en.unesco.org/commemorations/environmentday

[133] M. G. Rasul, L. K. R. Arutla, Environmental impact assessment of green roofs using life cycle assessment, Elsevier, 2019, s. 503, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484719305797?via%3Dihub

[134] A. Mesquita, Wellbeing: Green roofs & Vertical gardens, 2019, s. 37, https://www.researchgate.net/publication/339366455_Wellbeing_Green_Roofs_Vertical_Gardens

[135] M. Hojsík, L. Hegyi, J. Remeta, Plán zelenej obnovy – ako na to po globálnej pandémii COVID-19, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, 2020, s. 13, https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2020/07/Zelen%C3%A1Obnova.pdf

[136] Basic information about ocean, Ocean Service, 2021, https://oceanservice.noaa.gov/facts/exploration.html

[137] J. Heimbuch, The Ocean Has Issues: 7 Biggest Problems Facing Our Seas, and How to Fix Them, TreeHugger, 2021, https://www.treehugger.com/the-ocean-has-issues-biggest-problems-facing-our-seas-and-how-to-fix-them-4858760 

[138] J. Pinto da Costa et al., The environmental impacts of plastics and micro-plastics use, waste and pollution: EU and national measures, European Parliament, 2020, s. 12, ISBN: 978-92-846-7093-2, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658279/IPOL_STU(2020)658279_EN.pdf

[139] Basic information about ocean oxygen, Ocean Service, 2021, https://oceanservice.noaa.gov/facts/ocean-oxygen.html

[140] Child labour: global estimates 2020, trends and the road forward, International Labour Organization, 2021, s. 8 a 47, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf

[141] Child labour: global estimates 2020, trends and the road forward, International Labour Organization, 2021, s. 8, 37 a 59, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf

[142] List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, U. S. Department of labor, 2021, https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods?tid=All&field_exp_good_target_id=5865&field_exp_exploitation_type_target_id_1=All&items_per_page=10

[143] C. Newman, How ‘Eureka’ Moments in Science Happen, National Geographic, 2017, https://www.nationalgeographic.com/science/article/eureka-insight-newton-archimedes-genius-science

[144] G. Wilson-Powell, Žijeme zodpovedne?, Barecz & conrad books, 2020, s. 70,  ISBN: 978-80-97345-95-2

[145] V. Novák, Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha, Slovenská akadémia vied, 2020, https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=8922

[146] New World Atlas of Desertification shows unprecedented pressure on planet’s resources, European Commission Joint Research Centre, 2018, https://phys.org/news/2018-06-world-atlas-desertification-unprecedented-pressure.html

[147] Desertification and Drought Day: Food. Feed. Fibre, United Nations Convention to Combat Desertification, 2020, s. 3, https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2020-02/DDD_Background%20paper.pdf

[148] F. G. Baptista, L. Parker et al., Feeling the heat, National Geographic Magazine, 2021, https://www.nationalgeographic.com/magazine/graphics/a-look-at-the-race-to-save-the-worlds-coral-reefs-feature

[149] Impacts of sunscreen on coral reefs needs urgent attention, Science Daily, 2021, https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210331084907.htm

[150] E. Zachos, E. Rosen, What sunscreens are best for you – and the planet?, National Geographic, 2019, https://www.nationalgeographic.com/travel/article/sunscreen-destroying-coral-reefs-alternatives-travel-spd

[151] S. Romano, Rainforests are under siege. Here’s what you should know, CNN, 2021, https://edition.cnn.com/2021/06/22/world/world-rainforest-day-facts/index.html

[152] Every 6 seconds, the planet loses a football pitch worth of tropical rainforest, World Economic Forum, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=4dKMQZdVCX8

[153] Meaning of upcycling in English, Dictionary Cambridge, 2021, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/upcycling

[154] Yearly Worldwide Shark Attack Summary, Florida Museum, 2020, https://www.floridamuseum.ufl.edu/shark-attacks/yearly-worldwide-summary/

[155] W. McCallum, W. Pan, 100 Million Dead Sharks – it’s not all about Shark Fin Soup, Greenpeace, 2021, https://www.greenpeace.org/international/story/46967/100-million-dead-sharks-its-not-all-about-shark-fin-soup/

[156] R. Fobar, Shark fin is banned in 12 U.S. states – but it’s still on the menu, National Geographic, 2019, https://www.nationalgeographic.com/animals/article/restaurants-sell-shark-fin-soup-despite-state-bans

[157] C. Perry, Overfishing, Conservation, Sustainability and Farmed Fish, Earth, 2021, https://earth.org/overfishing-conservation-sustainability-and-farmed-fish/

[158] Study in Nature: Protecting the Ocean Delivers a Comprehensive Solution for Climate, Fishing and Biodiversity, National Geographic, 2021, https://blog.nationalgeographic.org/2021/03/17/study-in-nature-protecting-the-ocean-delivers-a-comprehensive-solution-for-climate-fishing-and-biodiversity/

[159] Meaning of industrial design in English, Dictionary Cambridge, 2021, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/industrial-design

[160] Basic information about industrial design, World Design Organization, https://wdo.org/glossary/industrial-design/

(JÚL) 

[161]  Basic information about Plastic Free July, Plastic Free July, https://www.plasticfreejuly.org/

[162]  S. Oberpriller, EU bans 10 most common single-use plastic items found on beaches, Euro News, 2021, https://www.euronews.com/green/2021/07/05/eu-bans-10-most-common-single-use-plastic-items-found-on-beaches

[163] N. A. Rose, Behind the smile: The multi-billion dollar dolphin entertainment industry, World Animal Protection, s. 10, https://www.worldanimalprotection.org/sites/default/files/media/int_files/behind_the_smile_-_dolphins_in_entertainment_report_final_011019.pdf

[164] Basic information about captivity industry, Dolphin Project, https://www.dolphinproject.com/campaigns/captivity-industry/facts-about-captivity/

[165] N. A. Rose, Behind the smile: The multi-billion dollar dolphin entertainment industry, World Animal Protection, s. 5, 7 a 20, https://www.worldanimalprotection.org/sites/default/files/media/int_files/behind_the_smile_-_dolphins_in_entertainment_report_final_011019.pdf

[166] Chocolate production may be harming environment, The Economic Times, 2018, https://economictimes.indiatimes.com/news/science/chocolate-production-may-be-harming-environment-study/articleshow/63577769.cms

[167] B. Spaen, You can love chocolate and the environment, World Economic Forum, 2018, https://www.weforum.org/agenda/2018/07/you-can-love-chocolate-and-the-environment-heres-how

[168] D. S. Abril, Who’s going to pay to end child labour in West African cocoa?, Fair Trade, 2020, https://www.fairtrade.net/news/whos-going-to-pay-to-end-child-labour-in-west-african-cocoa

[169] Pohoda is the most ecological festival in Europe, Pohoda festival, 2018, https://www.pohodafestival.sk/en/news/pohoda-is-the-most-ecological-festival-in-europe

[170] M. Beňová, Keď sme získali eko ocenenie, uvedomili sme si, že naše riešenia sú mimoriadne, Noizz, 2020, https://noizz.aktuality.sk/big-stories/michal-sladek-ma-na-starosti-eko-rozmer-festivalu-pohoda/cknpr5r

[171] Basic information about ecology at the festival, Pohoda festival,

https://www.pohodafestival.sk/sk/ekologia

[172]  Y. N. Harari, Sapiens: Stručná história ľudstva, Aktuell, 2018, s. 54, ISBN: 978-80-89873-06-7

[173] Current World Population, Worldometer, 2021, https://www.worldometers.info/world-population/

[174] Institute for Economics & Peace, Understanding Ecological Threats, Resilience and Peace, Relief Web, 2020, s. 4, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ETR_2020_web-1_0.pdf

[175] Institute for Economics & Peace, Understanding Ecological Threats, Resilience and Peace, Relief Web, 2020, s. 26, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ETR_2020_web-1_0.pdf

[176] D. Brennan, What to Know About Ophidiophobia (Fear of Snakes), WebMD, 2021, https://www.webmd.com/anxiety-panic/what-to-know-ophidiophobia-fear-of-snakes

[177] R. Bale, Why are we afraid of snakes?, National Geographic, 2020, https://www.nationalgeographic.com/newsletters/animals/article/why-afraid-snakes-march-5

[178] A. Silbajoris, What Is the Importance of Snakes in the Ecosystem?, Sciencing, 2019, https://sciencing.com/importance-snakes-ecosystem-8078550.html

[179] A. Shaw, How venoms are shaping medical advances, BBC Earth, https://www.bbcearth.com/news/how-venoms-are-shaping-medical-advances

[180] Basic information about exotic skins of the animals, People for the Ethical Treatment of Animals, https://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/exotic-skins-animals/

[181] S. Fluckiger, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, and Others Ban Exotic Skins, People for the Ethical Treatment of Animals UK, 2020, https://www.peta.org.uk/blog/tommy-hilfiger-calvin-klein-exotic-skins/

[182] K. Hudeková, Ako zelené sú vaše dáta?, Čierna labuť, 2020, https://ciernalabut.sk/7732/ako-zelene-su-vase-data/

[183] How much energy do data centers really use?, Energy Innovationhttps://energyinnovation.org/2020/03/17/how-much-energy-do-data-centers-really-use/

[184] Žijeme zodpovedne? str. 166, opakujúci sa zdroj – NA SPRACOVANIE

[185] J. Brown, The truth about processed foods’ environmental impact, BBC, 2021, https://www.bbc.com/future/article/20210617-the-truth-about-processed-foods-environmental-impact

[186] J. Brown, The truth about processed foods’ environmental impact, BBC, 2021, https://www.bbc.com/future/article/20210617-the-truth-about-processed-foods-environmental-impact

[187] Ch. Brissette, This is your body on fast food, The Washington Post, 2018, https://www.washingtonpost.com/lifestyle/wellness/sneaking-a-little-junk-food-doesnt-mean-all-is-lost/2018/02/26/828b75fa-1b36-11e8-9de1-147dd2df3829_story.html

[188] M. Schneider-Mayerson, K. L. Leong, Eco-reproductive concerns in the age of climate change, Springer, 2020, s. 1021, https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10584-020-02923-y?sharing_token=_hKlVy-DV1dCmd5eWAREQPe4RwlQNchNByi7wbcMAY4rrHgzHS7LHT3HxykHX6Gl7WqitgeAWPHpMfoBkioML1l8i0dhrGliK4UfnuTbHHTpRA777Mx5MNW0AYL_lhej3foWSt5IdiDzDgw9jRj83uTOcSjBZsAOEJzcwrES9VY%3D 

[189] D.Carrington, Climate ‘apocalypse’ fears stopping people having children, The Guardian, 2020, https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/27/climate-apocalypse-fears-stopping-people-having-children-study

[190] A. Bradford, Tigers: The Largest Cats in the World, Live Science, 2019, https://www.livescience.com/27441-tigers.html

[191] G. Vaidyanathan, Tiger trouble, Nature, 2019, s. 613, https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-019-03267-z/d41586-019-03267-z.pdf

[192] Number of mature individuals, IUCN Red List, 2015, https://www.iucnredlist.org/species/15955/50659951

[193] I. Smith, The new ‘Big 5’ are the animals we need to protect, not harm, the most, Euro News, 2021, https://www.euronews.com/green/2021/05/17/conservationists-urge-people-to-shoot-animals-with-a-camera-instead-of-a-gun

[194] I. Smith, The new ‘Big 5’ are the animals we need to protect, not harm, the most, Euro News, 2021, https://www.euronews.com/green/2021/05/17/conservationists-urge-people-to-shoot-animals-with-a-camera-instead-of-a-gun

[195] R. Sommaruga, H. M. Eldridge, Avocado Production: Water Footprint and Socio-economic Implications, Online Library, 2020, s. 2-3, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1746-692X.12289

[196] Rotten: The Avocado War, Netflix, 2018, https://www.netflix.com/watch/80990443?trackId=14277283&tctx=-97%2C-97%2C%2C%2C%2C

[197] R. Sommaruga, H. M. Eldridge, Avocado Production: Water Footprint and Socio-economic Implications, Online Library, 2020, s. 3-6, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1746-692X.12289

[198] Rotten: The Avocado War, Netflix, 2018, https://www.netflix.com/watch/80990443?trackId=14277283&tctx=-97%2C-97%2C%2C%2C%2C

[199] M. O. Ayala, Avocado: the ‘green gold’ causing environment havoc, World Economic Forum, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/02/avocado-environment-cost-food-mexico/

 

(AUGUST)

[200] Basic information about Zero Waste, U.S. Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov/transforming-waste-tool/how-communities-have-defined-zero-waste

[201] Beer Consumption By Country 2021, World Population Review, 2021, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/beer-consumption-by-country

[202] V. Masterson, These 5 beer companies are taking steps to protect the planet, World Economic Forum, 2021, https://www.weforum.org/agenda/2021/06/sustainable-beer-brewing-climate-change/

[203] Rekordy dvadsiatej Pohody, Pohoda festival, 2016, https://www.pohodafestival.sk/sk/novinky/rekordy-dvadsiatej-pohody

[204] V. Masterson, These 5 beer companies are taking steps to protect the planet, World Economic Forum, 2021, https://www.weforum.org/agenda/2021/06/sustainable-beer-brewing-climate-change/

[205] Hiroshima bomb: Japan marks 75 years since nuclear attack, BBC, 2020, https://www.bbc.com/news/world-asia-53660059

[206] M. B. Bolton, E. Minor, Addressing the Ongoing Humanitarian and Environmental Consequences of Nuclear Weapons, Online Library, 2021, s. 87 a 88, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1758-5899.12892

[207] Environmental Impacts of the Manhattan Project, UK Essays, 2017, https://www.ukessays.com/essays/environmental-studies/long-term-environmental-impacts-of-the-manhattan-project.php

[208] Nuclear weapons: Which countries have them and how many are there?, BBC, 2020, https://www.bbc.com/news/newsbeat-51091897

[209] B. Jones, Indigenous people are the world’s biggest conservationists, but they rarely get credit for it, Vox, 2021, https://www.vox.com/22518592/indigenous-people-conserve-nature-icca

[210] International Day of the World’s Indigenous Peoples, Unesco, https://en.unesco.org/commemorations/indigenouspeoplesday

[211] J. O. Conroy, The life and death of John Chau, the man who tried to convert his killers, The Guardian, 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/feb/03/john-chau-christian-missionary-death-sentinelese

[212] John Allen Chau: ‘Incredibly dangerous’ to retrieve body from North Sentinel, BBC, 2018, https://www.bbc.com/news/world-asia-india-46345231

[213] African-elephant, National Geographic, https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/facts/african-elephant

[214] African elephant species now Endangered and Critically Endangered, International Union for Conservation of Nature, 2021, https://www.iucn.org/news/species/202103/african-elephant-species-now-endangered-and-critically-endangered-iucn-red-list

[215] Three reasons why elephants don’t belong in captivity, World Animal Protection, 2020, https://www.worldanimalprotection.org.au/news/three-reasons-why-elephants-dont-belong-captivity

[216] Čo vyhadzovať a nevyhadzovať do kuchynského odpadu?, Odpady portál, 2021, https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105822/co-vyhadzovat-a-nevyhadzovat-do-kuchynskeho-odpadu.aspx

[217] R. Sonigara, On World Orangutan Day – 10 Amazing Facts About These Critically Endangered Species, Greenpeace, 2018, https://www.greenpeace.org/usa/on-world-orangutan-day-10-amazing-facts-about-these-critically-endangered-species/

[218] R. Sonigara, On World Orangutan Day – 10 Amazing Facts About These Critically Endangered Species, Greenpeace, 2018, https://www.greenpeace.org/usa/on-world-orangutan-day-10-amazing-facts-about-these-critically-endangered-species/

[219]  E. DePalma, Why Are Orangutans Endangered?, Orangutan, 2020, https://www.orangutan.com/why-are-orangutans-endangered/

[220] Companion Animal Overpopulation, People for the Ethical Treatment of Animals, https://www.peta.org/issues/animal-companion-issues/overpopulation/ 

[221] D. Rand, A Revolution In Haiti, Library Miami, https://scholar.library.miami.edu/slaves/san_domingo_revolution/individual_essay/david.html

[222] K. Hodal, One in 200 people is a slave. Why?, The Guardian, 2019, https://www.theguardian.com/news/2019/feb/25/modern-slavery-trafficking-persons-one-in-200

[223]The Global Slavery Index 2018, Global Slavery Index, 2018, s. 7, https://downloads.globalslaveryindex.org/ephemeral/GSI-2018_FNL_190828_CO_DIGITAL_P-1627913060.pdf

[224] K. Hodal, One in 200 people is a slave. Why?, The Guardian, 2019, https://www.theguardian.com/news/2019/feb/25/modern-slavery-trafficking-persons-one-in-200

[225] Priemerná ročná spotreba vody je sto litrov na obyvateľa, Denník SME, 2021, https://ekonomika.sme.sk/c/22615083/priemerna-rocna-spotreba-vody-je-sto-litrov-na-obyvatela.html

[226] Eliminate Vampire Power, Harvard University, https://green.harvard.edu/tools-resources/green-tip/eliminate-vampire-power

(SEPTEMBER)

[227] Fossil fuel air pollution responsible for 1 in 5 deaths worldwide, Harvard T. H. Chan School of Public Health, 2021, https://www.hsph.harvard.edu/c-change/news/fossil-fuel-air-pollution-responsible-for-1-in-5-deaths-worldwide/

[228] Air quality in Europe, European Environment Agency, 2020, s. 7 a 108, ISSN: 1977-8449, https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report

[229] C. Ganzleben, A. González, E. Peris, Zdravie a životné prostredie vrátane znečistenia ovzdušia a zaťaženia hlukom – práca agentúry EEA v centre pozornosti, Európska environmentálna agentúra, 2021, https://www.eea.europa.eu/sk/articles/zdravie-a-zivotne-prostredie-vratane

[230] Audrey de Nazelle, What would happen if we removed cars from cities?, World Economic Forum, 2018, https://www.weforum.org/agenda/2018/08/air-pollution-opportunity-not-just-problem/

[231] What Is Ecotourism?, International Ecotourism Society, https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/

[232] What is WWOOF?, Worldwide Opportunities on Organic Farms, https://wwoof.net/

[233] Lithium-ion batteries need to be greener and more ethical, Nature, 2021, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01735-z

[234] Lithium-ion batteries need to be greener and more ethical, Nature, 2021, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01735-z

[235] Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the committee of the regions, Eur-lex, Úradný vestník Európskej únie, 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52019DC0166

[236] X. Shu, Y. Guo et al., Life-cycle assessment of the environmental impact of the batteries used in pure electric passenger cars, Elsevier, 2021, s. 2303, https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2352484721002547?token=E6EFEB9DF923C3EE4A24B57B6CE74F043C09E82200FB08A6F8C1EA1321503FC9AEB0E9AB1B82B704564D4C225C4B6A8E&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210805062826

[237] Lithium-ion batteries need to be greener and more ethical, Nature, 2021, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01735-z

[238] Basic information about history of Greenpeace, Greenpeace, https://www.greenpeace.org/southeastasia/history-and-successes/

[239] Greenpeace, Encyclopedia, 2018, https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/biology-and-genetics/environmental-studies/greenpeace

[240] Basic information about organisation of Greenpeace, Greenpeace, https://www.greenpeace.org/international/explore/about/worldwide/

[241] Greenpeace international annual report, Greenpeace, 2020, s. 4, https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/06/d94c99a6-greenpeace-international-annual-report-2020.pdf

[242] T. Stein, E. Gray, Large, Deep Antarctic Ozone Hole Persisting into November, Nasa, 2020, https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/large-deep-antarctic-ozone-hole-persisting-into-november

[243] What The Ozone Layer Teaches Us About Climate Action, United Nations Framework Convention on Climate Change, 2021, https://unfccc.int/blog/what-the-ozone-layer-teaches-us-about-climate-action

[244] What The Ozone Layer Teaches Us About Climate Action, United Nations Framework Convention on Climate Change, 2021, https://unfccc.int/blog/what-the-ozone-layer-teaches-us-about-climate-action

[245] Basic information about World Cleanup Day, Upracme Slovensko, https://upracme.sk/o-nas/

[246] Basic information about TrashOut, Trash Out, https://www.trashout.ngo/sk/home

[247] Basic information about European Mobility Week, Mobility Week, https://mobilityweek.eu/the-campaign/

[248] World motor vehicle production, The European Automobile Manufacturers’ Association, 2021, https://www.acea.auto/figure/world-motor-vehicle-production/

[249] H. Ritchie, Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come from?, Our World in Data, 2020, https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector

[250] R. H. Tickell, J. Tickell, Kiss the Ground, Netflix, 2020, https://www.netflix.com/sk/title/81321999?source=35

[251] Basic information about agricultural biodiversity, Convention on Biological Diversity, 2012, https://www.cbd.int/agro/about.shtml

[252] M. Gális, Na poliach pusto, Ministerstvo životného prostredia SR/Inštitút environmentálnej politiky, 2020, s. 1 a 2, https://www.minzp.sk/files/iep/2020_5_na_poliach_pusto.pdf

[253] Svetový deň cestovného ruchu, Slovakia travel, https://slovakia.travel/svetovy-den-cestovneho-ruchu

[254] Number of tourist arrivals, The World Counts, https://www.theworldcounts.com/challenges/consumption/transport-and-tourism/negative-environmental-impacts-of-tourism/story

[255] H. Ritchie, Climate change and flying: what share of global CO2 emissions come from aviation?, Our World in Data, 2020, https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-aviation

[256] Food Waste Index Report, United Nations Environment Programme, 2021, s. 8 a 19, https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021

[257] K. von Grebmer, J. Bernstein, M. Wiemers et al., Global Hunger Index: One decade to zero hunger linking health and sustainable food systems, Global Hunger Index, 2020, s. 3, https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2020.pdf

[258] Správne uskladnenie potravín vám ušetrí kilá kuchynských zvyškov. Ako na to?, Bezobalovo, 2021, https://bezobalovo.sk/2021/03/02/spravne-uskladnenie-potravin-vam-usetri-kila-kuchynskych-zvyskov-ako-na-to/

[259] L. Satari, A. Guillén et al., The wasted chewing gum bacteriome, Nature, 2020, s. 1, https://www.nature.com/articles/s41598-020-73913-4.pdf

[260] Chewing gum si banned, eResources, https://eresources.nlb.gov.sg/history/events/57a854df-8684-456b-893a-a303e0041891

[261] L. J. Rudy, Is Chewing Gum Biodegradable? A Look at Its Ingredients, TreeHugger, 2021, https://www.treehugger.com/is-chewing-gum-biodegradable-5187955

(OKTÓBER)

[262] A. Shepon, G. Eshel, E. Noor et al., The opportunity cost of animal based diets exceeds all food losses, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, s. 3804, https://www.pnas.org/content/pnas/115/15/3804.full.pdf

[263] H. Ritchie, M. Roser, Environmental impacts of food production, Our World in Data, 2020, https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food?country=#less-meat-is-nearly-always-better-for-your-carbon-footprint-than-sustainable-meat

[264] Meaning of flexitarian in English, Dictionary Cambridge, 2021, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flexitarian

[265] How are factory farms cruel to animals?, The Humane League, 2021, https://thehumaneleague.org/article/factory-farming-animal-cruelty

[266] H. Ritchie, M. Roser, Meat and Dairy Production, Our World in Data, 2017, https://ourworldindata.org/meat-production?fbclid=IwAR2I4y82fsZxHORHLWnsxcoeVKc9mSnMSURqynKD9AMtmttZ54a0GjXSYRU 

[267] Animal welfare, Terrestrial Animal Health Code, 2019, s. 1, https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_aw_introductIon.pdf

[268] H. Buller, H. Blokhuis, K. Lokhorst et al., Animal Welfare Management in a Digital World, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, s. 5, https://www.mdpi.com/2076-2615/10/10/1779

[269] I. Hamilton, H. Kennard, Global status report for buildings and construction, United Nations Environment Programme, 2020, s. 4 a 59, 

https://globalabc.org/sites/default/files/inline-files/2020%20Buildings%20GSR_FULL%20REPORT.pdf

[270] Green buildings: 18 examples of sustainable architecture around the world, CNN, 2020, https://edition.cnn.com/style/article/green-buildings-world-sustainable-design/index.html

[271] Y. N. Harari, Sapiens: Stručná história ľudstva, Aktuell, 2018, s. 70 a 71, ISBN: 978-80-89873-06-7

[272] Y. N. Harari, Sapiens: Stručná história ľudstva, Aktuell, 2018, s. 80, ISBN: 978-80-89873-06-7

[273] G. Ceballosa, P. R. Ehrlich, P. H. Raven, Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation and the sixth mass extinction, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, s. 13596-13597 a 13601,

https://www.pnas.org/content/pnas/117/24/13596.full.pdf

[274] M. K. Pratt, Amazon’s environmental impact delivers climate change concerns, SCTL Center University of Washington, 2020, https://depts.washington.edu/sctlctr/news-events/in-the-news/amazons-environmental-impact-delivers-climate-change-concerns

[275] L. DePillis, America’s addiction to absurdly fast shipping has a hidden cost, CNN, 2019, https://edition.cnn.com/2019/07/15/business/fast-shipping-environmental-impact/index.html

[276] S. Clayton, Ch. Manning, K. Krygsman et al., Mental health and our changing climate: Impacts, implications and guidance, Eco America, 2017, s. 27, 

https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf

[277]  J. Huizen, What to know about eco-anxiety, Medical News Today, 2019, https://www.medicalnewstoday.com/articles/327354

[278] Ecological Threat Register 2020: Understanding ecological threats, resilience and peace, Institute for Economics & Peace, 2020, s. 5, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ETR_2020_web-1_0.pdf

[279] D. Eckstein, V. Künzel, L. Schäfer, Global climate risk index: Who Suffers Most from Extreme Weather Events?, German Watch, 2021, s. 20, ISBN: 978-3-943704-84-6, https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_1.pdf

[280] S. Kaplan, The undeniable link between weather disasters and climate change, The Washington Post, 2020, https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2020/10/22/climate-curious-disasters-climate-change/

[281] J. Cullmann, M. Dilley, P. Egerton, State of climate services: Risk information and early warning systems, World Meteorological Organization, 2020, s. 26, ISBN 978-92-63-11252-2, http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/ODBORNE_AKTUALITY/files/1252_9-October_en.pdf

[282] P. Shi, T. Ye, Y. Wang et al., A Geographical Perspective and a Research Framework, International Journal of Disaster Risk Science, 2020, s. 437, ISSN: 2192-6395, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13753-020-00296-5.pdf

[283] M. Greger, Ako nezomrieť, Noxi, 2018, s. 97, ISBN: 978-80-81114-92-2 

[284] E. Garcia de Jesús, We still don’t know for sure where the coronavirus came from. Here’s why, Science News, 2021, https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-pandemic-origins-bats-virus

[285] G. Ceballosa, P. R. Ehrlich, P. H. Raven, Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation and the sixth mass extinction, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, s. 13601, https://www.pnas.org/content/pnas/117/24/13596.full.pdf

[286] N. S. Diffenbaugh, M. Burke, Global warming has increased global economic inequality, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, s. 9808, https://www.pnas.org/content/pnas/116/20/9808.full.pdf

[287] D. Wolfe, How climate change impacts poverty, World Vision, 2021, https://www.worldvision.ca/stories/climate-change/how-climate-change-impacts-poverty

[288] J. Timperley, We know that climate change is caused by human activity, but pinning down exactly who is responsible is trickier than it might seem., BBC, 2020, https://www.bbc.com/future/article/20200618-climate-change-who-is-to-blame-and-why-does-it-matter

[289] N. S. Diffenbaugh, M. Burke, Global warming has increased global economic inequality., Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, s. 9808 , https://www.pnas.org/content/pnas/116/20/9808.full.pdf

[290] M. Marshall, Planting trees doesn’t always help with climate change, BBC, 2020, https://www.bbc.com/future/article/20200521-planting-trees-doesnt-always-help-with-climate-change

[291] Amazon’s Plastic Problem Revealed, Oceana, 2020, s. 4, https://oceana.org/sites/default/files/amazons_plastic_problem_report_12.17.2020_doi.pdf

[292] D. Hajalová, O cintorínoch, Cintoríny, 2019, https://www.cintoriny.sk/src/index.php?type=o_cintorinoch#ad2

(NOVEMBER)

[293]  L. Pike, Why we need policies to reduce meat consumption now, Vox, 2020, https://www.vox.com/21562639/climate-change-plant-based-diets-science-meat-dairy

[294] New study: Vegan diet reduces carbon footprint by 73%, Vegconomist, 2019, https://vegconomist.com/society/new-study-vegan-diet-reduces-carbon-footprint-by-73/

[295] B. C. Chai, J. Reidar van der Voort, K. Grofelnik, H. G. Eliasdottir, I. Klöss, F. J. A. Perez-Cueto, Which diet has the least environmental impact on our planet? A systematic review of vegan, vegetarian and omnivorous diets., University of Copenhagen, 2019, s. 12, https://www.scribd.com/document/476414786/sustainability-11-04110

[296] R. Látal, Prínosy vegánskej rastlinnej stravy pre naše zdravie, Slovenská vegánska spoločnosť, https://veganskaspolocnost.sk/zdravotne-aspekty-veganstva/

[297] J. Rugg, Funeral will hit 100 milion a year by 2060 – here´s how to make them more sustainable, The conversation, 2021, https://theconversation.com/funerals-will-hit-100-million-a-year-by-2060-heres-how-to-make-them-more-sustainable-164342

[298] A. Kalia, Greener way to go: what´s the most eco-friendly way to dispose of a body?, The Guardian, 2019, https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jul/09/greener-way-to-go-eco-friendly-way-dispose-of-body-burial-cremation

[299] Basic information about memory garden, Záhrada spomienok, 2017, https://www.zahradaspomienok.sk/

[300] Basic information about memory forest, Les vzpomínek, 2015, http://lesvzpominek.cz/

[301] M. Lallanilla, The Effect of War on the Envrionment, TreeHugger, 2020, https://www.treehugger.com/the-effects-of-war-on-environment-1708787

[302] D. Weir, How does war demage the environment?, 2020, https://ceobs.org/how-does-war-damage-the-environment/

[303] M. Lallanilla, The Effect of War on the Envrionment, TreeHugger, 2020, https://www.treehugger.com/the-effects-of-war-on-environment-1708787

[304] S opatreniami na boj proti klimatickej zmene netreba čakať do roku 2050, Inštitút urbánneho rozvoja, 2021, https://iur.sk/2021/03/23/s-opatreniami-na-boj-proti-klimatickej-zmene-netreba-cakat-do-roku-2030/

[305] G. Clark, Riba sustainable outcomes guide, Royal Institute of British Architects, 2019

[306] Basic information about infrastructure, Architects for future, 2021, https://www.architects-for-future.cz/

[307] G. Beechener, E. Raine, M. von Eye, Ch. Sherrington, D. Card, J. Papineschi, Packaging free ships in Europe – an initial report, Zero Waste Europe, 2020, s. 5, https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_30_zwe_pfs_executive_study.pdf

[308] L. Huang, M. Qui, M. Zhou, Correlation between general health knowledge and sanitation
improvements: evidence from rural China, Nature, 2021, s. 1, https://www.nature.com/articles/s41545-021-00111-8.pdf?proof=t%29

[309] B. Gates, Flush with innovation: 10 years of  reinventing the toilet, GatesNotes, 2021, https://www.gatesnotes.com/Development/10-years-of-reinventing-the-toilet

[310] B. Gates, Flush with innovation: 10 years of  reinventing the toilet, GatesNotes, 2021, https://www.gatesnotes.com/Development/10-years-of-reinventing-the-toilet

[311] Last line of defence, Global Witness, 2021, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/

[312] Last line of defence, Global Witness, 2021, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/

[313] F. Richter, Where Activists Are Being Killed Around The World, Statista, 2021, https://www.statista.com/chart/18872/documented-killings-of-land-and-environmental-defenders/

[314] J. Valinsky, The History of Black Friday, CNN Business, 2018, https://edition.cnn.com/2018/11/21/business/black-friday-history/index.html

[315] K. Mcgrath, Interesting facts about Cyber Monday history plus statistics on Cyber Monday shopping habits, BlackFriday, 2021, https://blackfriday.com/news/cyber-monday-statistics-and-history

[316] Meaning of greenwash in English, Dictionary Cambridge, 2021, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/greenwash

[317] M. de Ferrer, What is greenwashing and why is it a problem?, Euro News, 2020,  ehttps://www.euronews.com/green/2020/09/09/what-is-greenwashing-and-why-is-it-a-problem

[318] K. Rathousová, Eko průvodce andeb Planetu B nemáme, 2019, s. 15-16, ISBN: 978-80-270-7013-8

(DECEMBER) 

[319] Basic information about fur trade, Humane Society International, https://www.hsi.org/news-media/fur-trade/

[320] Animals Used for Clothing, People for the Ethical Treatment of Animals, https://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/fur/?v2=1

[321] M. Smrek, Parlament schválil zákaz kožušinového chovu, Humánny pokrok, 2019, https://humannypokrok.sk/parlament-schvalil-zakaz-kozusinoveho-chovu/

[322] A. Biondi, The fur industry is fighting back, Vogue Business, 2019, https://www.voguebusiness.com/sustainability/materials-fur-industry-faux-vegan-prada-chanel-yoox-net-a-porter-burberry

[323] A. Zeman, Svätý Mikuláš zachránil dievčatá pred prostitúciou, Historyweb Denníka N, 2018, https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/svaty-mikulas-zachranil-dievcata-pred-prostituciou

[324] J. Chen, Impact Investing, Investopedia, 2021, https://www.investopedia.com/terms/i/impact-investing.asp

[325] R. Hartill, What Is Sustainable Investing?, The Balance, 2021, https://www.thebalance.com/what-is-sustainable-investing-5115207

[326] M. Malina, Čo je to ESG investovanie a prečo vytvára jedinečnú šancu pre Európu?, Akcie, 2021, https://akcie.sk/co-je-to-esg-investovanie-a-preco-vytvara-sancu-pre-eu/

[327] D. S. Schmeller, Mountains, a fragile source of life, The Conversation, 2021, https://theconversation.com/mountains-a-fragile-source-of-life-153400

[328] M. Pepichová, Medzinárodný deň hôr, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2018, http://www.sopsr.sk/web//?cl=20409

[329] S. Wilson, The psychology behind littering explained – and why lockdown has made it worse, Yorkshire Post, 2020, https://www.yorkshirepost.co.uk/read-this/the-psychology-behind-littering-explained-and-why-lockdown-has-made-it-worse-2900716

[330] P. O´Connor, ´Plogging´ craze goes global as fitness fanatics take out the trash, Reuters, 2019, https://www.reuters.com/article/us-sweden-plogging-idUSKCN1S1127

[331] Migrácia for dummies alebo všetko, čo by ste mali o nej vedieť, Človek v ohrození, 2021, https://clovekvohrozeni.sk/migracia-for-dummies-alebo-vsetko-co-by-ste-mali-o-nej-vediet/

[332] Basic information about environemntal migration, Iom, 2021, https://environmentalmigration.iom.int/environmental-migration-1

[333] K. K. Rigaud, A. de Sherbinin, B. Jones, J. Bergmann, V. Clement, K. Ober, J. Schwe, S. Adamo, B. McCusker, S. Heuser, A. Midgley, Groundswell : Preparing for Internal Climate Migragion, World Bank Group, 2018, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461

[334] J. Podesta, The climate crisis, migration and refugees, The Brooking Institution, 2019, https://www.brookings.edu/research/the-climate-crisis-migration-and-refugees/

[335] Filantropia v detskej izbe: Ako viesť deti ku konaniu dobra, Nadácia Pontis, 2020, https://www.nadaciapontis.sk/novinky/filantropia-v-detskej-izbe-ako-viest-deti-ku-konaniu-dobra/

[336] Basic information about reuse centers and material exchanges, Connecticut´s Official State Website, 2020, https://portal.ct.gov/DEEP/Reduce-Reuse-Recycle/Material-Exchange

[337] T. Abergel, Ch. Delmastro, Tracking buildings 2020, IEA, 2020, https://www.iea.org/reports/tracking-buildings-2020

[338] A. Livingston, How to Shop at Reuse Centers & Architectural Salvage Stores to Save on Home Improvement, Money Crashers, 2021, https://www.moneycrashers.com/reuse-centers-architectural-salvage-stores-home-improvement/

[339] Every firework is an explosion of fear for animals. Keep them safe with 10 simple recommendations, International Organization for Animal Protection, 2020, https://www.oipa.org/international/

[340] N. Bhardwaj, Hundreds of dead birds litter the streets of Rome after New Year´s Eve firework display, Insider, 2021, https://www.insider.com/hundreds-of-dead-birds-in-rome-after-new-years-fireworks-2021-1

[341] Basic information about fireworks, Science Focus, https://www.sciencefocus.com/planet-earth/are-fireworks-bad-for-the-environment/

Ak sa ti moja tvorba páči, neváhaj ma kontaktovať.

Kontakt

    Pridaj komentár